Hatha Flow Yoga

Hatha Flow Yoga

Hatha Flow Yoga

  • {Τετάρτη} 08:30-9:45

Το είδος του μαθήματος που διδάσκει είναι βασισμένο στην Ηatha yoga με ενσωμάτωση διαφόρων στοιχείων από διαφορετικές σχολές και στυλ. Η βαθύτερη ανάγκη είναι να έρθουμε σε επαφή με το σώμα και την σοφία του, με την αναπνοή / πνοή ζωής, και να συντονίσουμε την εσωτερική με την εξωτερική κίνηση μέσω της συνειδητότητας και της εμπειρίας. Εμπνέεται πάντα από την μαγεία της φύσης και μέσα στις πρακτικές της καλλιεργεί την δημιουργικότητα, την ελευθερία και την εναλλαγή, μέσα από ένα περιβάλλον συνεχόμενης ροής . Παράλληλα διατηρεί την απόλυτη υπευθυνότητα και επίγνωση για την συνοχή της άσκησης και του αποτελέσματος που οφείλει να είναι η αρμονία, η ευεξία και η πληρότητα σε σώμα-νου-πνεύμα.

επιστροφή