Μουσικοκινητική Αγωγή για παιδιά (2-4 ετών)

Μουσικοκινητική Αγωγή για παιδιά  (2-4 ετών)

Μουσικοκινητική Αγωγή για παιδιά (2-4 ετών)

  • {Παρασκευή} 18:00-19:00

Στις ηλικίες που ο λόγος ακόμα δεν αποτελεί το βασικό τρόπο επικοινωνίας για ένα παιδί, ένα τραγούδι, μία ιστορία ή μία απλή κίνηση μπορούν να το βοηθήσουν να αναπτύξει σε μεγάλο βαθμό την εκφραστική του δυνατότητα, να οξύνει την ψυχοσυναισθηματική του ανάπτυξη.

Οι ομάδες μουσικοκινητικής αγωγής για παιδιά ηλικίας 2-4 ετών είναι δομημένες έτσι ώστε μέσα από το χορό, το τραγούδι και στοχευμένα ακούσματα, να δημιουργούνται πολλαπλά οφέλη, όπως:

• ανάπτυξη δεξιοτήτων έκφρασης κι επικοινωνίας

• όξυνση της ακουστικής παρατηρητικότητας

• εστίαση στη μάθηση δια της ανακάλυψης

Στις μουσικοκινητικές μας συναντήσεις τα παιδιά:

• εξοικειώνονται με τη φωνή τους

• έρχονται σε επαφή με τα μουσικά όργανα

• δημιουργούν τις δικές τους ιστορίες

• ανακαλύπτουν πως μπορούν να εκφραστούν και να επικοινωνήσουν μέσα από μία μελωδία

Οι συναντήσεις περιλαμβάνουν διάφορες δραστηριότητες, όπως:

• γνωριμία και ενορχήστρωση με μουσικά όργανα

• ενεργητική μουσική ακρόαση

• τραγούδι

• φωνητικοί αυτοσχεδιασμοί

• σωματική έκφραση

• ζωγραφική με μουσικά ερεθίσματα

• κατασκευές μουσικών οργάνων

To μάθημα διαρκεί 60 λεπτά.

επιστροφή