Μουσικοκινητική Αγωγή για παιδιά & γονείς (2-4 ετών)

Μουσικοκινητική Αγωγή για παιδιά & γονείς (2-4 ετών)

Μουσικοκινητική Αγωγή για παιδιά & γονείς (2-4 ετών)

  • {Δευτέρα} 17:30-18:30

Στις ηλικίες που ο λόγος ακόμα δεν αποτελεί το βασικό τρόπο επικοινωνίας για ένα παιδί, ένα τραγούδι, μία ιστορία ή μία απλή κίνηση μπορούν να το βοηθήσουν να αναπτύξει σε μεγάλο βαθμό την εκφραστική του δυνατότητα, να οξύνει την ψυχοσυναισθηματική του ανάπτυξη και να συνδεθεί ακόμα πιο βαθιά κι όμορφα με το γονέα του.

Οι ομάδες μουσικοκινητικής αγωγής για παιδιά ηλικίας 2-4 ετών με τους γονείς τους είναι δομημένες έτσι ώστε μέσα από το χορό, το τραγούδι και στοχευμένα ακούσματα, να δημιουργούνται πολλαπλά οφέλη, όπως:

• ανάπτυξη δεξιοτήτων έκφρασης κι επικοινωνίας

• ενίσχυση της μη λεκτικής σύνδεσης γονέα και παιδιού

• όξυνση της ακουστικής παρατηρητικότητας

• εστίαση στη μάθηση δια της ανακάλυψης

Στις μουσικοκινητικές μας συναντήσεις παιδιά και γονείς:

• εξοικειώνονται με τη φωνή τους

• έρχονται σε επαφή με τα μουσικά όργανα

• δημιουργούν τις δικές τους ιστορίες

• ανακαλύπτουν πως μπορούν να εκφραστούν και να επικοινωνήσουν μέσα από μία μελωδία

Οι συναντήσεις περιλαμβάνουν διάφορες δραστηριότητες, όπως:

• γνωριμία και ενορχήστρωση με μουσικά όργανα

• ενεργητική μουσική ακρόαση

• τραγούδι

• φωνητικοί αυτοσχεδιασμοί

• σωματική έκφραση

• ζωγραφική με μουσικά ερεθίσματα

• κίνηση ως μέσω σύνδεσης γονέα – παιδιού

• κατασκευές μουσικών οργάνων

To μάθημα διαρκεί 60 λεπτά.

επιστροφή