Yoga Nidra & Meditation

Yoga Nidra & Meditation

Yoga Nidra & Meditation

  • {Παρασκευή} 20:30-21:30

Γιόγκικος ύπνος, ύπνος με συνειδητότητα, ο ύπνος του Vishnu.

Κατά την διάρκεια της γιόγκα νίντρα, η συνείδηση λειτουργεί σε ένα βαθύτερο επίπεδο μεταξύ ύπνου και εγρήγορσης ενεργοποιώντας τα κύματα Θ του εγκεφάλου και το ενορατικό, διαισθητικό και δημιουργικό κομμάτι του νου. Έτσι σταδιακά μετασχηματίζονται οι ασυνείδητες περιοριστικές πεποιθήσεις μας βοηθώντας να διατηρηθεί μια εσωτερική ισορροπία και καλύτερη ποιότητα ζωής.

Τα στάδια που ακουλουθεί η γιόγκα νίντρα είναι τα εξής: προετοιμασία της χαλάρωσης μέσα από pranayama και μετάβαση στην θέση της savasana, ενεργοποίηση της θετικής δήλωσης (sankalpa), περιφορά της συνειδητότητας (σωματική-νοητική- συναισθηματική χαλάρωση), αντίθετα συναισθήματα και αισθήσεις, οραματισμός μέσω συμβολισμών και αρχετύπων, θετική δήλωση,εξωτερίκευση. Η πρακτική αυτή λειτουργεί αποτελεσματικά σε καταστάσεις στρες, άγχους, πόνου και νευρώσεων και βοηθάει στο να βρούμε διανοητικά λύσεις, ενδυναμώνοντας την θέλησή και την αποφασιστικότητα μας μέσω της sankalpa (θετική δήλωση, απόφαση). Ο νους σταδιακά αποσυνδέεται από τις εξωτερικές διαταραχές και το φυσικό σώμα μέσω της περιφοράς της συνειδητότητας (ήχοι, σώμα, αναπνοή) και μετά τρέφεται με λεπτές δονήσεις μέσω των μάντρας και των μεθόδων οραματισμού, τα οποία φτάνουν σε πιο απομακρυσμένες περιοχές του εγκεφάλου δημιουργώντας την επιθυμητή επίδραση.

Στην Ινδική παράδοση ο φαινομενικός κόσμος είναι το όνειρο του θεού Vishnu. Έχει ασκηθεί ως sadhana για χιλιετίες από τους ασκητές sadhus και τους σοφούς rishis, για να καθαρίσουν πνευματικά, συναισθηματικά και διανοητικά πριν αρχίσουν την ενασχόλησή τους με ανώτερα επίπεδα συνείδησης και επίγνωσης. Από τους πιο γνωστούς δασκάλους που διδάχθηκαν και μετέδωσαν την γιόγκα νίντρα ήταν ο Swami Sivananda, o Swami Satyananda Saraswati και ο Swami Rama.

επιστροφή