Gentle Flow Yoga

Gentle Flow Yoga

Gentle Flow Yoga

  • {Πέμπτη} 10:00-11:30
  • Online

Σε αυτή την πρακτική Μorning Flow Yoga αισθανόμαστε και βιώνουμε τη ροή, βιώνουμε τη ροή και αισθανόμαστε. Η πρόσκληση και η πρόθεση για κάθε πρακτική μας είναι να βιώσουμε τη συνειδητή παρουσία στη ροή. Να φέρουμε την πρόθεσή μας για την ημέρα μας, τη βδομάδα, τον κύκλο της ζωής μας που επιθυμούμε να ορίσουμε. Να θυμηθούμε πως η ποιότητα της ενσυναίσθησης ξεκινά πρώτα από τον εαυτό μας και απλώνεται στο περιβάλλον μας. Και έτσι να βιώσουμε την πρακτική/ζωή μας ως διαλογισμό σε κίνηση.Προσκαλούμε το σώμα να ξυπνήσει ευγενικά, να ακολουθήσει οργανικά μια πιο δυναμική ροή με την πιθανότητα να βγούμε από τη ζώνη άνεσής μας αν το επιλέξουμε, και να χαλαρώσει βαθιά στο τέλος παίρνοντας μαζί ότι επιλέξουμε ως χρήσιμο από την εμπειρία.
Πρακτικές αναπνοής, διαλογισμός, αναπνοή και κίνηση, οραματισμός και βαθιά χαλάρωση.

To μάθημα διαρκεί 95 λεπτά.

επιστροφή