Δυναμική Hatha Vinyasa Yoga

Δυναμική Hatha Vinyasa Yoga

Δυναμική Hatha Vinyasa Yoga

  • {Πέμπτη} 19:30-21:00

Η πρακτική αυτή απευθύνεται σε προχωρημένους, πιο έμπειρους ασκούμενους, που έχουν επίγνωση της ευθυγράμμισης και που μαθαίνουν να εμβαθύνουν τόσο μέσα από τις στατικές πρακτικές της hatha yoga όσο και μέσα από την ακολουθία και εναλλαγή δυναμικών πρακτικών σε ροή, vinyasa yoga.

Σε όλες τις ομάδες και τα επίπεδα αντιστοίχως, τα εργαλεία μας είναι: τεχνικές αναπνοής (pranayama), πρακτικές συγκέντρωσης (dharana), χαλάρωση, διαλογισμός (dhyana), θεραπευτικοί ήχοι και δονήσεις.

Κοινός στόχος των μαθημάτων είναι να βιώνουν οι ασκούμενοι αποφόρτιση, ενδυνάμωση, ευεξία, γαλήνη, χαλάρωση, αυτογνωσία, ενότητα και αρμονία στο τρίπτυχο Νους – Σώμα - Πνεύμα που είναι η πεμπτουσία της yoga.


Tο μάθημα διαρκεί 95 λεπτά.

επιστροφή