Αυτοσχεδιασμός & Σύγχρονος Χορός

Αυτοσχεδιασμός & Σύγχρονος Χορός

Αυτοσχεδιασμός & Σύγχρονος Χορός

  • {Δευτέρα} 20:30-21:30

Το μάθημα απευθύνεται σε όποιον θέλει να πειραματιστεί ελεύθερα με την προσωπική του κίνηση, να γνωρίσει σημεία και τρόπους κίνησης του σώματος του που ποτέ δεν είχε σκεφτεί και να εκφραστεί μέσα την παραστατική τέχνη του χορού.

Με γνώμονα τις οδηγίες του δασκάλου οι συμμετέχοντες έχουν τη δυνατότητα να εκφραστούν με το δικό τους μοναδικό τρόπο και να αισθανθούν μεγαλύτερη οικειότητα με το σώμα τους ως μονάδα αλλά και ως μέρος ενός συνόλου.

Βελτιώνει τα επίπεδα ευεξίας, ευελιξίας, ελαστικότητας, κιναισθησίας , δημιουργικής έκφρασης. Δεν απαιτείται προηγούμενη ενασχόληση με το χορό.

επιστροφή