Αfro Contemporary Dance

Αfro Contemporary Dance

Αfro Contemporary Dance

  • {Παρασκευή} 10:00-11:00

Το Afro-Contemporary Dance συνδυάζει τον αφρικάνικου χορού και τη δύναμη της πρωτόγονης έκφρασης με τον αυτοσχεδιασμό και τον σύγχρονο χορό. Ο ασκούμενος μέσω αυτού του χορού νιώθει μια ελευθερία και επιτυγχάνει το άνοιγμα του στέρνου, τη γείωση μέσω των γυμνών πελμάτων, την εκτόνωση και την ευεξία.

επιστροφή